VÚB
VÚB

Jednoduché pozemkové úpravy by mali pomôcť aj roľníkom

Firmy, investori, mestá, obce či agropodniky budú môcť navrhnúť jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ). Parlament dnes schválil novelu zákona, ktorou podrobnejšie upravil postup konania JPÚ.

Jednoduché pozemkové úpravy by mali pomôcť aj roľníkom

Scelenie a nové prerozdelenie budú môcť vyvolať aj vlastníci pozemkov. Rozdrobené vlastníctvo, keď sa o pozemok delí množstvo spoluvlastníkov, bráni ďalším investíciám.

"Jednoduché pozemkové úpravy umožnia za pomerne krátky čas znovu usporiadať vlastníctvo na takom území, kde nie je možné nanovo usporiadať pozemky klasickým spôsobom, napríklad geometrickými plánmi, kúpnymi, zámennými alebo darovacími zmluvami," priblížil novelu predseda Komory pozemkových úprav (KPÚ) Vladimír Uhlík.

Súkromné prerozdelenie pozemkov má podľa predsedu komory zmysel robiť na ploche od 5 do 20 hektárov.

"Vtedy je to najefektívnejšie využitie tejto možnosti," poznamenal.

Cena za usporiadanie 5-hektárovej plochy sa pohybuje od 15.000 eur.

"Určenie ceny je individuálne a závisí od viacerých faktorov, od počtu spoluvlastníkov či členitosti územia," vraví Uhlík.

Práce na JPÚ môžu trvať jeden a pol až dva roky. Vlastníci sú do procesu úprav aktívne zapojení počas celého konania.

"Každý vlastník v obvode projektu JPÚ je zároveň účastníkom konania, doručovať sa mu budú všetky relevantné rozhodnutia, osobne odsúhlasuje umiestnenie svojho nového pozemku, teda veľmi dôsledne sú chránené jeho práva," pripomína predseda KPÚ.

 Jednoduché pozemkové úpravy umožnia nielen sceľovanie poľnohospodárskych a lesných pozemkov, ale aj vytváranie ideálnych tvarov pozemkov určených napríklad pre individuálnu bytovú výstavbu, ich využitie pre rekreačné účely, ale aj na realizáciu veľkých investičných zámerov. Vytvoria sa tak lepšie podmienky na podnikanie, keďže sa takto umožní viacerým subjektom lepšie a efektívnejšie využitie pozemkového vlastníctva.

Prínosom podľa Uhlíka je, že novela, na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, podrobne definuje rôzne druhy jednoduchých pozemkových úprav.

"JPÚ sa budú robiť jednak za účelom lepšieho obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov, ale územie môže byť nanovo vlastnícky usporiadané aj pre iné hospodárske účely, než je poľnohospodárske využitie, napríklad za účelom vytvorenia vlastnícky usporiadaného územia pre individuálnu bytovú výstavbu. Pre obce to bude výborná príležitosť, ako pritiahnuť investície," podotkol a uviedol, že doterajšia úprava JPÚ nebola dostatočná.

„Novela určila nielen, ako sa ďalej pozemkové úpravy budú robiť, ale stanovila presne aj prípady, v ktorých je možné tento inštitút využiť, zároveň presnejšie zadefinovala ustanovenia a zapracovala požiadavky a skúsenosti praxe, ktoré súvisia s vykonávaním tzv. komplexných pozemkových úprav, ktoré sa vykonávajú v celom katastrálnom území a riešia územie komplexne, nielen vlastnícky. ale riešia aj komunikačné, vodohospodárske, protierózne a ekologické problémy," dodal Uhlík.

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 199,75
CBoT Chicago 164,11
KBB Bratislava 179,83
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 174,75
CBoT Chicago 126,57
KBB Bratislava 153,33
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 373,00

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ