VÚB
VÚB

Sto najlepších poľnohospodárskych spoločností!

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva na základe výsledkov dosiahnutých za rok 2015 vyhodnotil 1 067 poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa prihlásili do 21. ročníka súťaže Top Agro Slovensko.

Sto najlepších poľnohospodárskych spoločností!

Vyhodnotené boli metodológiou, odsúhlasenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vdieka SR. Zohľadnené boli aj pripomienky Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a UniCredit Bank Czech republik and Slovakia. 

Pri triedení podnikov boli zaradené do znevýhodnených oblastí tie, ktoré majú v nich viac ako 70 percent z celkovej obhospodarovanej výmery (oproti minulým rokom, keď to bolo 51 percent, ide o výraznú zmenu).

Metóda hodnotenia spočíva v integrácií hodnôt bodového súčtu troch základných ukazovateľov a to - rentabilita celkového kapitálu, nákladovosť výnosov z hospodárskej činnosti bez dotácií a produktivita práce z pridanej hodnoty. 

Základné ukazovatele zahŕňajú ekonomickú a produkčnú výkonnosť a majetok podnikov.

Pri hodnotení sa zohľadnili aj ďalšie ukazovatele, a to najmä tržby z rastlinnej a živočíšnej výroby, stavy hospodárskych zvierat a sociálny aspekt, to znamená počet zamestnancov podniku. Zo súťaže Top Agro boli vylúčené podniky, ktoré vykázali stratu, vysoké záväzky voči Sociálnej poisťovni, respektívne minimálne hodnoty jednotlivých ukazovateľov.

Firmy mohli získať maximálne 300 bodov integrovaného ukazovateľa a podľa jeho úrovne sa určilo ich poradie v rámci prvých 100 podnikov. Boli roztriedené do viacerých skupín podľa právnej formy (poľnohospodárske družstvá, obchodné spoločnosti, samostatne hospodáriaci roľníci) a prírodných podmienok (produkčné a znevýhodnené oblasti). 

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 207,25
CBoT Chicago 172,06
KBB Bratislava 186,75
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 177,00
CBoT Chicago 133,4
KBB Bratislava 152,67
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 367,75

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ