Aktuálny pohľad na agrosektor

Návrh rozpočtu pre pôdohospodárstvo je 1,1 miliardy eur

Kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má na rok 2018 rozpočtované zdroje vo výške 1,10 miliardy eur, v tom rozpočtové prostriedky kapitoly predstavujú sumu 85,4 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes zverejnilo ministerstvo financií.

Výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu tvoria sumu 1,02 miliardy eur. Osobné výdavky sa rozpočtujú v sume 42,5 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2017 predstavuje zvýšenie o 3,51 milióna eur, teda o 9,02 %. Uvedenú zmenu ovplyvnila valorizácia miezd z roku 2017. 

Výdavky na tovary a služby predstavujú sumu 27,6 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 sa znižujú o 7,14 milióna eur, teda o 20,6 %. Uvedený vývoj ovplyvnilo nepremietnuté jednorazové zvýšenie výdavkov na tovary a služby z roku 2017. Výdavky na bežné transfery sa rozpočtujú v sume 13,9 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 predstavuje zníženie o 3,98 milióna eur, teda o 22,3 %. 

Objem kapitálových výdavkov predstavuje sumu 1,50 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 predstavuje zníženie o 15,3 milióna eur, teda o 91 %. Uvedenú medziročnú zmenu ovplyvnilo nepremietnuté jednorazové zvýšenie kapitálových výdavkov z roku 2017. 

Priame platby predstavujú dotácie na zachovanie poľnohospodárskej produkcie podľa vopred stanovených výrobných kvót. Stabilizujú príjmy farmárov, zlepšujú konkurenčnú pozíciu farmárov, zabraňujú negatívnemu vplyvu cezhraničnej dotačnej konkurencie z okolitých krajín, rozvíjajú odvetvia tvoriace pridanú hodnotu na území SR a revitalizujú živočíšnu výrobu. 

Celkové výdavky na inštitucionálnu podporu pôdohospodárstva sú určené na zabezpečenie plnenia úloh rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu, riadenie programov regionálneho rozvoja a na ďalšie výdavky, ako sú napr. pozemkové úpravy, vyhotovenie lesných hospodárskych plánov, eradikácia chorôb, štatistický informačný systém, špecifické činnosti v lesnom hospodárstve, potravinový dozor a iné úlohy rezortu. 

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

Tak stat vynalozi na polnohospodarstvo 85M a osobne vydavky z toho tvoria 43M. Dobreee! Tomu sa vravi efektivita statnej spravy. Este, ze sme v tej Unii, lebo bez nej by sme ani na nove zachodky nemali. Sesto66 / 07.10.2017

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 163,25
CBoT Chicago 135,11
KBB Bratislava 141,08
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 153,25
CBoT Chicago 117,24
KBB Bratislava 130,50
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 356,25

Aktuálna predpoveď počasia

img

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ