VÚB
VÚB

MPRV: Zintenzívňujeme boj proti špekulantom

Agrorezort zintenzívňuje boj proti špekulantom s prenájmom pôdy a zároveň zlepšuje podnikanie pre malých a stredných farmárov. Uviedol to Michal Feik z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na tlačovú konferenciu (5.10.2017) šiestich zamestnávateľských organizácií na tému novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy.

MPRV: Zintenzívňujeme boj proti špekulantom

"Do tretieho čítania v parlamente mieri novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Zlepšuje podmienky prístupu pre malých a stredných farmárov a zabraňuje špekuláciám pri automatickej obnove nájomného vzťahu. Ide o novelu zákona, ktorá prešla nebývalou odbornou diskusiou," spresnil Feik.

Poctivých poľnohospodárov, ktorí využívajú pôdu na tvorbu potravín a zvyšujú tak našu potravinovú bezpečnosť, podľa neho Slovensko potrebuje. MPRV podľa Feika vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 504 z roku 2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Novela zákona umožní poľnohospodárom ľahší prístup k prenájmu poľnohospodárskej pôdy a zavádza tiež poriadok do evidencie nájomných vzťahov. Je zároveň ďalším krokom v zamedzení získavania tejto cennej pôdy špekulantmi na nepoľnohospodárske účely.

Upozornil, že novela vypúšťa doterajšiu automatickú obnovu nájomného vzťahu, nakoľko táto úprava spôsobovala nájomcom aj prenajímateľom v praxi problémy. Tí museli sledovať doby trvania nájomných zmlúv, navzájom sa vyzývali na vrátenie a prevzatie pozemku. V nemalom rozsahu išlo o bežných ľudí bez právneho vzdelania. K ďalšiemu prenajatiu pozemkov dochádzalo bez toho, aby o zákonom ustanovenej povinnosti mala zmluvná strana vedomosť.

Ďalším dôvodom, pre ktoré sa inštitút automatickej obnovy nájmu pozemkov vypúšťa, sú podľa Feika aj značné komplikácie, ktoré vznikali v súvislosti s poskytovaním priamych platieb na plochu, keď si nárok na túto podporu uplatňuje tak doterajší nájomca titulom automatickej obnovy nájomného vzťahu, ako aj subjekt s ktorým prenajímateľ uzatvoril novú nájomnú zmluvu.

"Ide o novelu zákona, ktorá prešla nebývalou odbornou diskusiou. V procese prípravy ministerstvo komunikovalo so všetkými dotknutými samosprávami organizáciami poľnohospodárov. Návrh novely vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR. Vytvára podmienky pre prístup k pôde pre mladých a malých poľnohospodárov, pričom však zásadne nenarúša stabilitu podnikateľského prostredia doterajších nájomcov," podčiarkol.

Agrorezort podľa neho upozorňuje, že veľké poľnohospodárske firmy a združenia majú prostredníctvom automatickej obnovy nájomných vzťahov takmer monopolné postavenie v užívaní pôdy, čo bráni k dosiahnutiu cieľa v programovom vyhlásení vlády.

"Dostatočným nástrojom stability podnikateľského prostredia pre tieto podniky bude právo prednostného nájmu, ktoré novelou zdokonaľujeme," zdôraznil.

Ministerstvom navrhnutý model prednostného práva doterajšieho nájomcu mu podľa Feika dáva podstatne vyššiu právnu istotu v tom, že ak si plnil svoje zmluvné záväzky, bude môcť prenajatú pôdu naďalej užívať. Ministerstvom navrhované zrušenie automatickej obnovy nájmu je navyše ústavne konformné, pretože rešpektuje prioritu prejavenia vôle pri nakladaní so svojím majetkom. Po diskusii v druhom čítaní v Národnej rade SR pribudne do návrhu novely 5-ročná výpovedná lehota nájomnej zmluvy, ktorá nájomcovi umožní dostatočne dobrú návratnosť svojej investície v prípade, že sa vlastník rozhodne ukončiť nájomný vzťah.

Novela zákona podľa Feika dopĺňa definíciu pozemku o pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností klasifikovaný ako zastavané plochy a nádvoria, pričom však slúži na poľnohospodárske účely. Odstraňuje sa nejednotnosť výkladu aj definícia pojmu obvyklá výška nájomného. V spojitosti so spresnenou definíciou pozemku novela zákona rieši aj ďalší problém, ktorý vyvstával pri určovaní výšky nájomného za pozemok slúžiaci na poľnohospodárske účely. Návrh novely zákona zároveň precizuje doterajšiu úpravu týkajúcu sa vzniku podnájomných vzťahov v prípadoch, ak nájomca užíva pozemky, kde sa zmluvný nájom skončil alebo sa má skončiť a pozemky sú neprístupné alebo ich nemožno racionálne užívať.

Feik doplnil, že novela precizuje povinnosť nájomcu viesť evidenciu pozemkov, ktoré vlastní a má prenajaté, ako aj povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom. Informácie z takto evidovaných údajov budú pre potreby zavedenia väčšej prehľadnosti slúžiť pre rozhodovanie okresných úradov napríklad v prípadoch určenia vydania rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu, zverejňovanie obvyklej výšky nájomného, ako aj Pôdohospodárskej platobnej agentúry v súvislosti s prideľovaním dotácií.

"Novela zákona získala širokú podporu aj v Národnej rade SR, keď ju v prvom čítaní podporilo 104 poslancov, čo pri obdobnom obsahu prerokúvanej právnej úpravy nemá obdobu. Taktiež vo výboroch NR SR, ktoré návrh prerokúvali, po vysvetlení a dopracovaní pozmeňovacích návrhov boli zapracované pripomienky tak koaličných aj opozičných poslancov a novela získala vo všetkých výboroch NR SR nebývalú podporu," dodal Feik. 

Zamestnávateľské organizácie združujúce 80 % slovenských zamestnávateľov vyjadrujú ostrý nesúhlas s novelou zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorá je aktuálne v parlamente. 

Svoj nesúhlas s novelou vyjadrila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Potravinárska komora Slovenska (PKS), Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Klub 500. Organizácie verejne a dôrazne upozorňujú MPRV SR, že úpravy v zákone môžu do poľnohospodárstva a produkcie potravín priniesť chaos a ohroziť stabilitu podnikateľského prostredia na trhu s pôdou.

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

Som zvedavý na finálne znenie 504-ky, ak to prejde teda. Pre mňa malé svetielko nádeje, keďže sa neviem dostať ani k pôde po starých rodičoch a rodičoch kvôli "monopolnému" postaveniu "dotaciobračov skorocelových". Andrej / 08.10.2017

/ 09.10.2017

na prenajom pody od spf ma mat narok každy občan sr,bez rozdielu farby pleti....., o nakladani s podou sukromnych vlastnikov moze rozhodovat iba vlastnik,nikto mu nemoze prikazovat ako snou naloži,totalitny rezim uz davno skoncil sudruhovia.stači pozriet kto sa podpisal pod 504,a kto je proti,,ty co doviedli polnohospodarstvo tam, kde dnes je,ako bude vyzerat o 15 rokov,ked fond prenajima tisice hektarov pody len tym istym ,ktory maju zmluvy spred 15 rokov, toto je ohrozovanie podnikatelskeho prostredia do buducna.!!!chaos je v celom zneni 504,ktora bola hlavne tvorena a myslena pre novovzniknutu sro spf.o sukromnu podu tu vobec nejde.s takym zabezpecenim dnes nepodnika ziadne odvetvie v eu.a k tomu ked niekto dokaze zratat tie miliardy minute z eu fondov,bank, od roku 2004, polnohospodarske dvory mali byt postavene nove od zakladov a nie len ich malovat každych 5 rokov.mohli byt statne,možno by vyzerali ovela lepsie,ako aj cele polnohospodarstvo. mladym chce stat prenajat 28ha,ako maju konkurovat a mat chut nieco tvorit,ked najblizsich 15 rokov budu mat 28ha. ani priroda zatial neumoznila, aby sa ovce pasli s vlkmi.andrej držim palce,ja po tych navrhoch svetielko žiadne nevidim.fond MOZE odstupit od najomnej zmluvy pri nedodržani podmienok,uprava MOZE ohrozit stabilitu na trhu s podou.AKO BY ICH JEDNA MATER MALA. dedo jozef / 09.10.2017

zintenzívňuje boj proti špekulantom v prospech iných špekulatov.... realista / 09.10.2017

Takže ten, kto hospodári teraz je podľa vás sviňa a má zmiznúť z pôdy, lebo ju chcete vy. Až takto bude vás vykopávať niekto z pôdy na ktorej budete v nájme hospodáriť vy, tak sa zasmejeme nad vašou reakciou. To je ako so študentmi. Kým sú na škole chcú úplný socializmus - všetko zadarmo. Akonáhle školu skončia, tak sú to zrazu kapitalisti a bránia sa akýmkoľvek daniam. Povedzte mi, bojovníci proti "špekulantom", čo mám urobiť v katastri bez komasácie(malé parcely) s vlastníkmi malých výmer, ktorí kašlú na návrhy zmlúv, odmietajú požiadať o vydanie svojich pozemkov a nedajú si ich zamerať? Jednoducho všetko ignorujú. A ja mám teraz kvôli nim na vlastné náklady robiť pozemkové úpravy? Choďte do hajzlu. Polovica z tých "nových" farmárov len mulčuje pôdu a berie len priame platby. O dobytok a špeciálnu výrobu nemá záujem maximálne tak pre splnenie podmienok mladého poberača dotácii(najvtipnejšie je keď o túto podporu žiadajú deti farmárov so stovkami ha). A zároveň vrieska aby im dali pôdu(ale hlavne dotácie a čo najviac). Mám prenajatú pôdu od SPF a svoje záväzky si riadne plním, platím dane a chovám zvieratá. Na dotácie pre mladých farmárov som čakal a čakal, až som zostarol a teda už som zbytočný podľa všetkého. A tak mám zmiznúť a nezavadzať mladším. Som odporný 60 ha kulak a poberač dotácii ba dokonca nejaký špekulant s pôdou. ľahko sa niečo rozbíja ale dávať to naspäť dokopy bude oveľa zložitejšie. G.S. / 09.10.2017

G.S. dobre si to napísal...a pravdu...aby som mohol obhospodárovať 25 ha, mám zmluvy s drobnými vlastníkmi od 0,3 ha do 8 ha vrátane neverifikovanej pôdy...mám asi 40 zmlúv a stále 40 ľudí oslovovať, pchať sa im do zadku, aby zmluvu podpísali nanovo a stále za vyššie nájomné. Dotácie sa nezvyšujú tak markantne, ale nájom chcú stále vyšší. a kto mám zabezpečí každoročne navýšenie platov ako je to bežné v priemysle? nik... boss / 09.10.2017

G.S ak ma 60ročny prenajatu podu 20rokov za 10 eur ročne 1 ha od spf,dnes mlady si ju ma prenajat za 50 až 80 eur od sukromnika alebo si ju kupit na štart,štat mu da len 28 ha,priemer bude 40,podmienka 0,3 dobytčej jednotky na hektar alebo špecialna vyroba,na začiatok nema nič a niekto mu ma ešte pridelit štatut mladeho farmara,vam 60ročnym kladol niekto taketo podmienky ked ste ziadali o podu spf a mali zacinat?postavene tu bolo skoro vsetko pred 89 donedavna ste sa hrdili,že kto iny by sa vedel starat o podu,ked nie vy,zrazu je viac zaujemcov tak tvrdite,že si plnite povinnosti voči spf a zavezky k nejakym pofidernym zmluvam,ktore nemaju nič spoločne s polnohospodarstvom, za taky smiešny najom a niekto vas chce vyhodit,nemam teraz na mysli G.S vas,ale tych ktory maju prenajatu podu 15rokov za takychto podmienok,len nie 60ha,ale po 3000ha,a maju tu drzost, že do zmluvy si daju napisat že oni mlademu nevydaju 28ha,ak by vas pytal mlady 6ha,neuvolnili by ste mu na skušku 2 rokov podu?pre 3000hektaroveho to je 300ha a mlady by to určite nechcel,ani by to nezvladol.tu je podstata veci a nikto nikoho nevyhadzuje,len je potrebne zacat hladat aj nejake nahrady za vas 60tnikov.nech si daju rovnake podmienky stary aj mlady,dnes by asi tažko znašali 3000 hektarovy,ked by im dal niekto podmienku na predlženie najmu s spf,že musia chovat 900 krav alebo robit špecialnu rastlinnu vyrobu,budu sa vyhovarat na zmluvy s energetikmi,ktore im zrušili a boli nahnevany až štajkovali,poberaju 2 dotacie,elekrina plus poda,navyše ekologia.to sa ma niekomu pacit?tyto polnohospodari už nevedia čo so sebou a ani nepatria do polnohospodarstva,vyhodit by sa mali sami!!!!!!!a do riesenia veci sa ani tak primityvne nevyjadrovat. dedo jozef / 09.10.2017

organizacie nech povedia jasny dovod,nie len vyjadrit sa vo vseobecnosti,asi sa im paci nastaveny 20 rocny system,nepaci sa im nieco menit,ved mlady sa musi tiez zadlžit,oni nemali určite takyto zaciatok,na 98 percentne dotacie uz zabudli,zabudli ako nadobudli majetky, kolko investovali z vlastnych penazi do firiem,určite by sa dnes nikto nerozhodol rozoberat svoj majetok a nenechat kamen na kameni po 20ročnej drine,ako sa tvaria,tyto nikdy nepodnikali v polnohospodarstve,neboli v podnikatelskej sfere,boli len minačmi penazi.moj nazor. dedo jozef / 10.10.2017

Kde sa dvaja biju, treti vyhrava.. Kym sa budu dohadovat "mali" s "velkymi" tak si slovensku podu potichucky poskupuju zahranicni investori..az sa nakoniec nebude o co bit. Paani, a to vam nevadi kolko pody sa rocne stratii pod budovami, cestami a erooziou? Ved by pokojne mohli fungovat vedla seba vsetci a kazdemu kto ma seriozny zaujem pracovat v polnohospodarstve by sme mali ruky bozkavat! Lada / 10.10.2017

kedy,ako, vzniklo doterajšim najomcom pravo uživat podu od spf,stači si z ich strany len plnit zavazky a znova maju prednostne pravo,kedy pride na rad nejake vyberove konanie,vsak stat prichadza o nemalo penazi,tak len dokolečka dokola.............. dedo jozef / 11.10.2017

Stačilo by posadiť do traktora súdruhov niekoľko tisíc hektárových podnikov alebo postaviť do dojárni ku krave ako je to bežné v západnej Európe .Na mysli mám majiteľov hospodárstiev. A verím , že by ich prešla skoro chuť bojovať o také veľké výmery .Potom by určite bolo tej pôdy dosť pre každého malého aj veľkého. Ono totiž z pozície vedúceho ktorí možno v mnohých prípadoch ani nevie ako presne funguje ten jeho veľkostatok je ťažké pochopiť ,že každý má rovnaké právo. Viacmenej v megalománstve ich držia mnoho krát len veľké dotácie na jeden podnik a o tie nechcú prísť za žiadnu cenu. A ak živia aj železnú kravu bioplynovú stanicu s úrodou z poľa tak sa ani nečudujte ich správaniu. Viem dnes v kľude povedať ,že neverím ani v tomto prípade o dobrom výsledoku pri schvaľovaní zákona o nájme. jm / 11.10.2017

No vidíš JM ako si vyspel a pochopil skutečnů realitu!A stačí omeziť dotácie a budů se diať veci něvidané! / 12.10.2017

Vážení páni ! Obviňovať zo súčasného stavu podniky a ich majiteľov je neseriózne !!! Však sa museli prispôsobiť thu!!! A tento sku... štát , ktorý riadi oligarchia , nemá odborné riadenie. Tak sa uvedomte nevzdelanci! To je najľahšie ísť na vlne tendenčnosti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! agrisato / 13.10.2017

agristo pamätaj ako to napísala LADA !!!!!!!! Bude len jeden rozdiel. Ten veľký bude v balíku a ten malý nebude exitovať vôbec. A potom sa možno začnú ukazovať viaceré neatraktívne malé políčka v prírode neobrobené .Jednoducho pre ich techniku budú vysoko nákladové .Poznám to priamo z nášho regiónu. Vyriadil som zanedbanú lúku a následne som oslovil pôvodného užívateľa aby mi vypustil vyslovene pre nich nepotrebnú lúku. Čuduj sa ale šlo len o zhruba pol hektára pôdy. Oznámil nám ,že tú pôdu potrebujú. Položil som si otázku. Na čo ju môžu potrebovať keď dlhé roky nebola obrobená??? No určite jedine na ten opisovaný balík peňazí . Záver . V istom období, keď som začínal hospodáriť som vymetal všetke kúty len aby som dokázal prežiť. Tá parcela ktorú som ti spomenul je dnes zarastená trninou a majiteľ ak si to aj dokáže všimnúť už bude neskoro. Jedna zo zlých postrehov majiteľov je ,že sa vôbec nestarajú o to ako je ich pôda obrobená a ako sa s ňou nakladá. ALE KTO IM Dá VIAC . TO JE CHORé. jm / 14.10.2017

ta oligarchia je vzdelana?!?!?!?!?! dedo jozef / 14.10.2017

agrisato,prisposobovali sa trhu?prezradiš ako?v kapitalizme,biznise platia zakony ako v prirode,zožrat,alebo byť zožrany,o držani sa zubami nechtami nikto nespominal!ako sa da riadit polnohospodarska politika ked 60 až 70percent pody zaberaju železne kravy co vyrabaju elektrinu,20 percent ethanol do benzinu a nafty,10 zostava pre developerov,v automobilovom priemysle sme na ZEMEGULI velmoc a kde su potraviny?aha,v chemickych zavodoch juraja dimitrova.prisposobujte sa dalej!!!!???...........fakt tie dvory su už len na čerpanie dotacii z eu fondov.preto sa im asi s nimi tak tažko luči,ked končia v šrote haly po vašich predkoch,ktore ste nadobudli pod akymsi ruškom tajomstva.toto sa da nejak odborne riadit?s akym vzdelanim?jedine sudruh&oligarcha group. dedo jozef / 15.10.2017

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 201,00
CBoT Chicago 162,47
KBB Bratislava 181,75
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 176,50
CBoT Chicago 121,6
KBB Bratislava 155,25
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 367,25

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ