VÚB
VÚB

Poslanci majú výhrady k novele o nájme pozemkov

Viacerí poslanci v parlamente majú výhrady k novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Predložili preto pozmeňujúce návrhy.

Poslanci majú výhrady k novele o nájme pozemkov

Ako upozornil poslanec Gábor Gál (Most-Híd), cieľom novely má byť vytvorenie priaznivejších podmienok pre mladých poľnohospodárov, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárskou prvovýrobou tak, aby sa mohli jednoduchšie dostať k pôde. Novela má však podľa neho v praxi iba veľmi obmedzený dosah, pôdy k prenájmu je stále pomerne málo, navrhuje urobiť zmeny v zákone.

"Rozširuje sa okruh subjektov, ktorí môžu prejaviť záujem o nájom pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu o poľnohospodárov, ktorí vykonávajú špeciálnu rastlinnú výrobu a o poľnohospodárov, ktorí vyrábajú finálny produkt," priblížil v návrhu Gál.

Zároveň sa má zvýšiť percentuálny podiel, o ktorý je možné znížiť výmeru doterajšiemu nájomcovi tak, aby sa zvýšila výmera dostupných pozemkov, ktoré je možné prenajať. Pozemkový fond má takýmto spôsobom prenajať pozemky do maximálnej výmery 150 hektárov bez pôdy, ktorú už má k dispozícii.

"V prípade, že bude existovať pôda, ktorú je možné prenajať, bude povinnosťou fondu vyjsť v ústrety malým a mladým poľnohospodárom," podotkol v návrhu Gál s tým, že má podporiť zamestnanosť aj tvorbu pracovných miest na vidieku, ako aj malé podnikanie.

Výhrady k novele mal aj opozičný poslanec Zsolt Simon (nezaradený), ktorý navrhol vrátiť novelu na dopracovanie rezortu pôdohospodárstva. Namietal termíny, do kedy majú predkladať farmári žiadosti o dotácie o priame platby.

"Nemôže to ministerstvo pôdohospodárstva ľubovoľne meniť vyhláškou, ktorá nemá silu zákona. Akékoľvek posunutie termínu môže mať dopad na vyplatenie peňazí ako aj na čerpanie peňazí Slovenskou republikou," vysvetlil Simon.

Zmeny navrhujú aj poslanci Anna Zemanová (SaS) či Martin Fecko (OĽaNO). Zemanovej pozmeňujúci návrh sa týka rozdrobenosti pozemkového vlastníctva. Upozornila na to, že nastal právny stav, kedy jeden poľnohospodársky pozemok vlastní spoločne veľký počet podielových spoluvlastníkov.

"Medzi podielovými spoluvlastníkmi jedného poľnohospodárskeho pozemku sú mnohokrát neznámi vlastníci, s neznámou adresou ich pobytu alebo sídla, resp. s pobytom v rôznych mestách či štátoch, mnoho spoluvlastníkov sporiacich sa o vlastnícke právo, prípadne zomrelí spoluvlastníci, ktorých majetok nie je vysporiadaný," upozornila Zemanová, podľa ktorej sa v praxi môže stať, že nebude možné identifikovať oprávneného prenajímateľa aj napriek snahe nájomcu.

Pozmeňujúcim návrhom chce preto upraviť postup prenajímania pozemkov v prípade, že nájomca nebude vedieť identifikovať oprávneného prenajímateľa.

Tri pozmeňujúce návrhy predložil Fecko. Navrhuje napríklad, aby výpovedná lehota v zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku dohodnutá na určitý čas bola päť rokov, pričom sa zachováva zmluvná voľnosť strán. Tiež navrhuje, aby bol nájomca oprávnený dať prenajatú veci do podnájmu tretej osobe len s písomným súhlasom prenajímateľa tak, ako je to napríklad v prípade podnájmu bytov podľa Občianskeho zákonníka.

Nájomné vzťahy navrhuje upraviť aj opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Priblížil, že vláda navrhuje doplniť ďalšiu výnimku v prípade, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku.

"Avšak samotná existencia prednostného práva nájomcu na novú zmluvu neprimerane zasahuje do vlastníckych práv prenajímateľa. Preto navrhujeme prednostné právo nájomcu na novú nájomnú zmluvu zo zákona úplne vypustiť," priblížil Dostál.

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 203,00
CBoT Chicago 164,47
KBB Bratislava 181,75
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 176,50
CBoT Chicago 120,55
KBB Bratislava 155,25
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 362,50

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ