Ematech
Ematech

Sucho spôsobilo výpadok príjmov

Minuloročné sucho spôsobilo výpadok príjmu na úrode 19,33 milióna eur. Informovala o tom na tlačovej besede Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS) Helena Patasiová.

Sucho spôsobilo výpadok príjmov

"U dotknutých farmárov, u 96 poľnohospodárskych subjektov, ktoré zamestnávajú 2350 ľudí, vyšli vyčíslené škody na vyše 19 miliónov eur. Títo farmári nie že nemajú príjmy, ale majú odvodové povinnosti voči štátu za daň z pozemkov, daň za nehnuteľnosti, ako aj odvodové povinnosti za zamestnancov, ktoré sú vyčíslené na asi 13 miliónov eur," spresnila. 

Európska legislatíva podľa nej umožňuje členským krajinám, aby farmárom, ktorí boli postihnutí nepriaznivými poveternostnými podmienkami a majú väčší výpadok ako 30 % z priemeru úrody za posledných 5 rokov (najlepší a najhorší rok sa vynechá), poskytli kompenzáciu za náhradu príjmu.

"V tomto prípade výpadok z úrody dosahoval v niektorých prípadoch aj 70 %," zdôraznila.

Pripomenula, že sucho postihlo viaceré krajiny EÚ. Aj preto sedem krajín okrem SR požiadalo o predčasné, preddavkové vyplácanie priamych podpôr. Česká republika a Maďarsko eliminovali dotknutým farmárom výpadok z ušlých príjmov. Vláda ČR schválila 25. septembra 2017 na zmiernenie škôd spôsobených suchom sumu zo štátneho rozpočtu vo výške približne 77 miliónov eur.

Dôležitým systémovým nástrojom na riešenie rizikovosti poľnohospodárskej výroby je podľa nej poistenie, ktorým sú kompenzované škody z následkov nepredvídaných udalostí na poľnohospodárskej produkcii a ostatnom majetku. Dosah poistenia je rozhodujúci a docenený formou čiastočnej kompenzácie výpadku príjmov v dôsledku škôd spôsobených na úrode plodín, zvieratách a majetku poľnohospodárskych podnikov.

Poistenie poľnohospodárskych podnikov je podľa predsedníčky AKS v súčasnej dobe dobrovoľné, založené na zmluvných podmienkach komerčných poisťovní. Poistenie je založené na prerozdeľovacom procese a je rozhodujúcim faktorom kompenzácie škôd lokálneho charakteru. V roku 2016 si poľnohospodárske podniky poistili v komerčných poisťovniach majetok, úrodu a zvieratá v celkovej hodnote 19,3 milióna eur, z čoho im bolo vyplatených na škodách 39,3 %. Nie všetky následky rizík na všetkých plodinách sú však kryté poistením, napríklad sucho, záplavy, dažďová smršť počas žatvy, a podobne.

"Od roku 2010, keď bolo Slovensko postihnuté záplavami a zo štátnej pomoci bolo vyplatených 5,5 milióna eur, voláme po založení tzv. rizikového fondu, do ktorého by museli dobrovoľne prispievať poľnohospodári, štát, prípadne aj poisťovne," povedala.

Slovenskí poľnohospodári a potravinári združení v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv podľa Patasiovej naďalej žiadajú na zabezpečenie fungovania agropotravinárskeho sektora v časoch klimatických zmien aj vytvorenie rizikového fondu, ktorý by poskytol potrebnú náplasť na ranu v poľnohospodárstve, ktorú spôsobilo napríklad sucho v roku 2017.

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť relevantných agropotravinárskych samospráv pôsobiacich na Slovensku, a to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, AKS, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

správa je zavádzajúca - nie je jasné o akú obhospodarovanú plochu sa jedná (96 subjektov môže byť 33ha aj 33333 ha) - priame platby, ak nie sú nejakí "problematickí" dostali, resp. dostanú.... ak je výpadok naozaj na ha taký veľký, tak už mali písať SPF a vlastníkom pôdy za zníženie nájomného...... k rizikovému fondu - zase sa opatria iba veľký a poisťovne - teda finančné skupiny rôznej a veľkosti národnej príslušnosti - väčšinou mimo SLOVENSKA realista / 06.02.2018

Na doplnenie k poznámke od "realistu" oznamujeme že u dotknutých subjektov sa jedna o celkovú výmeru 50 000 ha. Údaje môžete nájsť v komorách príslušných okresov. Takže správa nie je zavádzajúca. AKS Dunajská Streda / 07.02.2018

Poistenie je pre tých čo sú bohatý a nechábajú im peniaze , lebo poisťovňa nikdy nezaplatí skutočnú škodu , pretože ak by ju mali zaplatiť , tak by už dávno neexistovali . Poistenie je iba forma psychologického uspokojenia sa, ale v skutočnosti často krát niekedy nepokryje ani vložené prostriedky. Už sme veľa krát počítali, kolko milionov sme utratil za poistky a koľko sme dostali a vždy vychádzame záporne. A ak boli prípady, že bolo niečo veľké, hned poisťovňa začala špekuľovať, meniť podmienky poistenia v budúcej zmluve a prípadne sme museli aj ustúpiť od nevýhodnej zmluvy. Veď si zboberte jedno, koľko poisťovní zaniklo na trhu. marcel sako / 07.02.2018

Ono stačí ,že vám múdre mozgy vymyslia jedno zázračné slovko a ste z kola von. Totiž na vašu spoločnosť sa ani poistná udalosť a ani škoda spôsobená prírodným vplyvom zázračne nebude sťahovať. Aj teraz je to zaujímavé. Len u 96 subjektov sa zistila nejaká strata. A čo ostatné subjekty ? Tie akože nemali podobné problémy? Však na Slovensku nič mimoriadne. Klasika. Teraz už len vymyslieť ako konkrétne napasovať tú pomoc poškodeným. No čo už, nevadí že zo spoločného balíka peňazí. jm / 07.02.2018

Pán JM...neviem ako Vy, ale ja pracujem priamo v Agrorezorte...AKS spomína 96 subjektov, ktoré sa týkajú hlavne ich komory a regiónu. My hospodárime v NR regióne a ani tu to nie je sláva, avšak nám tu nejaké zrážky padli...A vlastne o tom to celé je "o dažďových zrážkach", ak trochu sledujete situáciu a človek použije trochu sedliackeho rozumu, tak je jasné, že ak nie sú dažďové zrážky, tak je sucho a tým pádom minimálna úroda. Ako som spomínal, nám nejaké zrážky padli, ale úroda je pod priemerom, avšak nie sme na tom ako oni, a aj preto sa neozývame tak nahlas. Dokážeme ešte zatiaľ prežiť...Avšak ten článok hovorí aj o inom...prečo okolité štáty dokážu a chcú pomôcť svojim poľnohospodárom v kríze? Na Slovensku sa to nedá? Je jedno, ak podniky krachujú a budú prepúšťať? Jedná sa o 2350 zamestnancov, len v ich regióne. Je lepšie slovenské poľnohospodárstvo nechať potopiť, veď všetko sa dá priniesť zo zahraničia? Poprípade, nech krachujúce spoločnosti nakúpi zahraničný investor? zamestnanec / 08.02.2018

Európska legislatíva podľa nej umožňuje členským krajinám, aby farmárom, ktorí boli postihnutí nepriaznivými poveternostnými podmienkami a majú väčší výpadok ako 30 % z priemeru úrody za posledných 5 rokov (najlepší a najhorší rok sa vynechá), poskytli kompenzáciu za náhradu príjmu. Toto platí len pre členov niektorej zo samospráv? Myslím že nie. Preto tá nespokojnosť vážený zamestnanec.Totiž náš výpadok pri dvojmesačnom deficite dažďa bol minulý rok cez 50% pri kukurici. Kukuricu na siláž sme museli kúpiť lebo náš porast bol veľmi slabý.Seno sa nahradilo slamou. A len sa modlím aby bolo dosť krmiva do nového roku . No nikde som sa nedopočul a ani nedočítal o nejakej kompenzácii za výpadok príjmu. / 08.02.2018

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 211,50
CBoT Chicago 180,8
KBB Bratislava 186,25
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 190,00
CBoT Chicago 125,89
KBB Bratislava 164,67
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 383,75

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ