VÚB
VÚB

Mladí farmári z východu hovoria o poľnohospodárskej politike

O poľnohospodárskej politike a ďalších perspektívach farmárčenia na Slovensku i očakávaných zmenách v legislatíve, ktoré sa dotknú poľnohospodárov, hovoria účastníci dvojdňového podujatia na Drienici v okrese Sabinov, ktoré pripravilo Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF a Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj. Stretnutie sa koná v dňoch 16. a 17. februára a je určené pre členov Klubu mladých farmárov z východu republiky, ktorých prišlo okolo 70.

Mladí farmári z východu hovoria o poľnohospodárskej politike

Ako uviedol pre TASR predseda Združenia ASYF Milan Jurky, podobné stretnutia budú organizovať aj v ostatných regiónoch. Na východe a severe Slovenska sa zameriavajú skôr na témy živočíšnej výroby, v južných častiach, kde prevláda rastlinná výroba, sa snažia témami vyhovieť ich požiadavkám.

„Naším hlavným cieľom je poskytnúť mladým farmárom aktuálne informácie v oblasti podpory podnikania, pripraviť ich na situáciu, ktorá ich čaká, ale aj budovať klubovú atmosféru. Osobnou návštevou niektorej farmy im chceme ukázať pozitívne príklady z praxe," povedal Jurky, ktorý otvoril aj prvý prednáškový deň predstavením aktivít ASYF.

Zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry informoval účastníkov o podporách prostredníctvom Výzvy pre mladých farmárov 6.3. a podopatrení 6.1. Diskusiu vyvolala téma aktuálnych zmien v oblasti pozemkového práva a novela zákona, ktorá rieši oblasť náhradných pozemkov. Na otázky farmárov odpovedal riaditeľ odboru pozemkového, sekcie legislatívy Andrej Vašek z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jurky vysvetlil, že mladých farmárov sa to môže dotknúť generačne, keď na pôde začínali hospodáriť ich dedovia, potom otcovia a teraz táto štafeta prechádza na nich.

Klubisti sa dozvedeli o podporných mechanizmoch financovania a poistenia pri implementácii projektov pre farmárov. Priestor venovali tiež inováciám v živočíšnej výrobe a efektívnejšiemu chovu dojníc.

„Snažíme sa tu povedať farmárom, aby neprestali byť výrobcami potravín. Nemáme byť sezónnymi poberateľmi dotácií, ale robiť finálnu robotu na farmách. Rozhodnutie byť farmárom je väčšinou rozhodnutím na celý život. Našou úlohou nie je stavať bioplynové stanice, na to máme elektrárne. Chceme poukázať na príbehy úspešných farmárov, ktorí to dokážu aj bez dotácií," povedal Jurky.

Mladí farmári sa mali možnosť poradiť s právnikom. Dozvedeli sa tiež o povinnostiach chovateľa zvierat voči Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe SR. Priestor na prezentáciu dostali aj výrobcovia krmív a potrieb pre poľnohospodárov. 

V sobotu (17. 2.) program pokračuje návštevou farmy v Krásnej Lúke v okrese Sabinov.

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

Chceme poukázať na príbehy úspešných farmárov, ktorí to dokážu aj bez dotáci - najkrajšia veta na záver... Dotácie predsa treba prenechať megafarmárom, ktorým stačí pomulčovať, a ak im príde na farmu náhodou neaká kontrola, tak rovno na nich pustia agresívnych strážnych psov... Bežná to prax na našom hospodársky vyspelom, podporovanom lovensku. RSKS / 21.02.2018

očakávam tiež reakcie mladých z ASYF-u, ako skvele bolo, čo si odtiaľ odniesli. Či nie náhodou len košík plný prázdnych rečí a sľubov... RSKS / 21.02.2018

Pán Jurky , vedeli by ste uviesť aspoň desiatich úspešných farmárov ktorý nepoberajú dotácie v rámci celej SR? Len aby ste neostal nakoniec ako čestný predseda ASYF-u. Myslím že už mladých začína prechádzať trpezlivosť v nekonečnom čakaní na tak potrebnú finančnú pomoc z eurofondov o ktoré sa už tretí rok uchádzajú. No okrem platenia odvodov nemajú v rukách nič. Na rozdiel od uvedených majiteľov bioplynových staníc. jm / 21.02.2018

Vážený pán "jm". Poukázanie na úspešných farmárov, ktorí to dokážu bez dotácií bolo myslené bez projektových podpôr. Už len na tohtoročných Kluboch mladých farmárov by sme vedeli poukázať na príbehy farmárov, ktorí sa pustili do podnikania napriek nejasnej situácii v poľnohospodárstve. Niektorí investovali z vlastných úspor, niektorí si požičali od rodiny, známych alebo bánk. Chceme takéto príbehy poukazovať mladým, aby sa nestalo, že 50 tisíc z výzvy 6.1 po nesprávnej investícii môžu niektorí farmári vracať. To čo sme všetko prežili od začiatku plánovania podpory mladých farmárov na Slovensku by bolo na dlhé písanie - rozprávanie. Preto ak máte záujem o viac info napíšte na info@asyf.sk, radi sa stretneme a preberieme problematiku mladých na Slovensku - v štáte v ktorom väčšina podnikov berie mladých a začínajúcich farmárov ako hrozbu, ktorá im môže siahnuť na pôdu. Netreba zabúdať na to, že keby sa členom nášho združenia prostredníctvom Rady mladých farmárov Európy - CEJA nepodarilo presadiť, aby podpora mladých farmárov bola povinná schéma pre každú krajinu v PRV 2014- 2020, tak ani táto výzva by na Slovensku neuzrela svetlo sveta. Už počas plánovania výzvy 6.1 v roku 2014 sme pripomienkovali bodovacie kritériá, aby bola výzva nastavená čo najlepšie pre začínajúceho, mladého farmára. Žiaľ nie všetky pripomienky boli akceptované a ostali tam body pre dlhodobo nezamestnaných resp. na rodičovskej dovolenke... Všetky sľuby bývalého vedenia agrosektora ako mladí dostanú pôdu od SPF, ako mladí dostanú úvery, ako v prípade veľkého záujmu o výzvu 6.1 navýšia alokáciu sa rozplynuli. Množstvo precestovaných km, množstvo sedení aj na úrovni EÚ hovorí o tom, že otázky mladých farmárov a generačnej výmeny na Slovensku sú dlhodobo zanedbávané. Je smutné, že túto problematiku naša krajina nerieši a týmto si kopeme vlastný hrob. Keď nebudeme mať pokračovateľov v poľnohospodárstve, môžu prísť spoločnosti so zahraničným kapitálom a tieto podniky prebrať, čo sa už aj deje. Súhlasím s Vami, mladí potrebujú kapitál - finančnú injekciu na štart, pretože začínať s podnikaním v tejto dobe je oveľa ťažšie ako v 90. rokoch, kedy väčšina podnikov nadobúdalo podniky privatizáciou. Podľa diskusií s ostatnými samosprávami v Slovenského poľnohospodárstva súčasné nastavenie eurofondov je demotivujúce, pretože veľké percento ide na plochu. Záleží na nás všetkých akú pozíciu v rámci Slovenska si vybojujeme v budúcej SPP 2020 -2026. My zo Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF sme pripravení predstaviť našu víziu a diskutovať o nej s ostatnými samosprávami. Milan Jurky / 22.02.2018

Pán Jurky museli by ste vymeniť celé vedenie agrosektora plus posluhovačov z PPA . A to je nad vaše sily myslím. Totiž oni majú iný názor ako je ten váš. jm / 22.02.2018

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 207,25
CBoT Chicago 172,06
KBB Bratislava 186,75
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 177,00
CBoT Chicago 133,4
KBB Bratislava 152,67
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 367,75

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ