VÚB
VÚB

Ceny Zlaté polienko boli rozdané

Novinkou konferencie Vidiek žije bol prvý ročník odovzdávania ocenenia Zlaté polienko 2018. Konferencie sa zúčastnilo zhruba 150 farmárov z celého Slovenska.

Ceny Zlaté polienko boli rozdané

"Ku každej kategórii anticeny sa viaže závažná téma, ktorú chceme komunikovať, a ktorú je potrebné legislatívne pozmeniť, alebo právne doriešiť. Vyhlásením anticien máme ambíciu spustiť proces týchto zmien, ale aj pozmeniť vzájomný vzťah poľnohospodár - kontrolór/úradník," informuje Vidiecka platforma

Anticena za najviac kontrol:
Anticenu za najviac kontrol vyhral prípad, kde v rámci jednej situácie prišlo na kontrolu kontrolovanému subjektu 20 kontrolných inštitúcií.

Anticena za najabsurdnejší paragraf:
Absurdnosť pri ekologickom chove oviec
„Na absurdný paragraf chcem poukázať na základe situácie, ktorá sa odohrala počas kontroly k chovu oviec. Kontrolórka chcela skontrolovať označenie oviec a tak som poslal border kóliu, aby k nám ovce zahnala. Chov mám evidovaný v ekologickom režime. Od kontrolórky som dostal napomenutie pod hrozbou ďalšej pokuty 1000 euro kvôli tomu, že sa v ekológii nesmie štvať zviera proti zvieraťu. Nemal by som kvôli tomu používať na zaháňanie oviec psa.“

Anticena za nevhodné správanie:
Za ex post prepísanie záznamu z kontroly bez vedomia kontrolovaného subjektu
„Kontrolór z RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa SR) nenašiel žiadne nedostatky pri kontrole, ktorú na mojej farme vykonával. Spísal záznam z kontroly, v ktorom vyznačil, že neboli žiadne zistenia pri kontrole. Následne, 3 dni po kontrole opravil svoj kontrolný záznam a označil, že na farme boli zistenia a k tým zisteniam spísal zoznam porušení. Takýto záznam z kontroly poslal na PPA (Pôdohospodársku platobnú agentúru). My ako kontrolovaný subjekt sme sa nemali možnosť k opravenému kontrolného záznamu vyjadriť. Na základe toho nám boli krátené priame platby takmer o 4000 EUR.“

Anticena za absurdnú situáciu:
Podpora pre malých farmárov, t.j. výzva 6.3
„Takmer nikto z bežných malých farmárov nie je oprávnený žiadateľ, takmer nikto nedokáže splniť nezmyselné podmienky výzvy. Uvádzame aj pár konkrétnych príkladov: Žiadateľ poberal v roku 2017 priame platby, pestoval podporované komodity na dostatočnej výmere (žiadateľ má kryštálovú guľu), ale popri 7 ha fazule obyčajnej vysial aj 1 ha sóje – nie je oprávnený žiadateľ (nesprávne použil kryštálovú guľu – zle sa jej pýtal…). Žiadateľ zameria svoj projekt na živočíšnu výrobu – chov oviec. V CEHZ má ku dňu podania žiadosti registrovaných 80 ks bahníc (hodnota štandardného výstupu – 6937,6 EUR -to je v poriadku), ale v roku 2017 žiadal o priame podpory aj na 5 ha TTP a 1 ha OP s plodinou lucerna – nie je oprávnený žiadateľ. (ak chcel uspieť v tejto výzve, tak v roku 2017 nemal ovce pásť, ani ich kŕmiť vlastnou dopestovanou lucernou, lebo TTP a lucerna nie sú podporované komodity – mal kupovať ovciam jedlo v hypermarkete).“

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

6.3. je proste "super" ---> štátny byrokrati dokázali svoje schopnosti a silu skomplikovať čo sa dá..... realista / 25.02.2018

Keď to všetci poľnohospodári vzdajú, môžu nastúpiť páni teoretici na ich pozície a vyskúšať realizovať nariadenia v praxi. Jana / 26.02.2018

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 206,25
CBoT Chicago 166,86
KBB Bratislava 183,75
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 176,25
CBoT Chicago 130,56
KBB Bratislava 152,17
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 369,50

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ