VÚB
VÚB

Proti zákonu protestovalo asi 180 roľníkov na traktoroch

Približne 180 roľníkov na traktoroch sa zúčastnilo štvrtkového sprievodu z Medveďova do Šamorína, ktorým protestovali proti novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nominantka SNS) zároveň chcú odovzdať list so svojimi požiadavkami.

Proti zákonu protestovalo asi 180 roľníkov na traktoroch

„Treba povedať, že keď sa to začalo organizovať, tak bolo 50 farmárov, ktorí sa so svojimi traktormi chceli zúčastniť sprievodu, a teraz je tam nad 180 farmárov a nie len z regiónu Žitný ostrov, ale sú tam z Galanty, zo Šale, od Nitry, Nových Zámkov a Komárna,“ povedala pre TASR predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová.

Protestujúci farmári v liste žiadajú od ministerky pôdohospodárstva, aby sa pri vymeraní podielov, podielových spoluvlastníkov zrušil súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov a to tak, aby „povinnosť súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov pri vymeraní podielov podielových spoluvlastníkov bola pre účely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov (504/2003 Z.z.) v znení neskorších predpisov zrušená.“ Farmári v tejto súvislosti poznamenávajú, že sú vlastníci, ktorí majú desaťročie problémy dostať sa ku svojim pozemkom.

foto: TASR - Protest poľnohospodárov zo dňa 8.3.2018. 

Ďalšou požiadavkou protestujúcich farmárov je „ponechať súčasné užívacie pomery náhradných pozemkov, ktoré boli vytýčené za pôvodné pozemky do schválenia pozemkových úprav,“ nakoľko podľa nich zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov vyvoláva obrovskú neistotu u zodpovedne hospodáriacich aktívnych farmárov. Navrhujú uplatňovať systém fungujúci v rokoch 1992 až 2007, keď celú evidenciu náhradných pozemkov garantoval štát.

Ministerka Matečná za účasti riaditeľa pozemkového odboru MPRV SR Andreja Vašeka 15. decembra 2017 okrem iného informovala, že ak náhradní užívatelia pozemkov spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené.

Poznámka poľnoinfo.sk: Na základe diskusie bola do článku pridaná (17:05) aktuálna fotografia z protestného sprievodu 180 poľnohospodárov na slovenských traktoroch. 

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

No 180 farmárov ... s nemeckými nápismi na traktoroch alebo len v hlave? Abrakadabra / 08.03.2018

toto sú "novinári" sú natoľko lenivý, že ani fotku nevedia spraviť z aktuálnej akcie. Asi preto, že nie je pekné počasie. Písať o nej ale budú(či aj to preberú z Nemecka) určite odborne, fundovane a budú pozitívne vplývať na verejnú mienku.(napr. mňa vytočili už fotkou) no name / 08.03.2018

pani Patasiová to pekne napísala na úvod... Keby sa to konalo na viacerých miestach na slovensku, bolo by tam aj 500, 600 strojov, možno aj viac. RSKS / 09.03.2018

Išli by sme aj my. Sme z okolia Košíc. Roľníkom, ktorí protestovali patrí naša podpora a vďaka. adriana / 09.03.2018

Myslím, že v tomto prípade sa protestujúci mýlia lebo kvoli náhradnému užívaniu vo vedľajšom dôsledku ich prípadného úspechu poškodia poľnohospodárov viac ako čokoľvek iné... a to aj tých malých... treba rozmýšlať do dôsledku. Je strašná škoda že komory nerozmýšlajú aj o krok dopredu, vidia ušľachtilý ciel ale podobne ako ministerský sa nepozerajú na vedľajšie dôsledky Abrakadabra / 09.03.2018

Musím zareagovať na vyjadrenie "Abrakadabra". Veľmi rada prijímame vaše myslenie krok dopredu, dajte návrh a ak je super tak istotne si to osvojíme, ale kritizovať bez " ušľachtilého cieľa" ako píšete, to nemá zmysel. Škoda, že sa zakrývate, ale asi máte na to dôvod Rada sa s Vami spojím na vzájomnú konzultáciu. Poznamenávame, že prvá ilustračná fotka nie je z tejto akcie. Ak Vás to zaujíma pozriete si na webe aks mediálne výstupy z celej akcie. Ďakujem správcovi za zverejnenie info, ako aj všetkým účastníkom za disciplinovaný prejav. Patasiová aksds@aksds.sk / 09.03.2018

dve otázky: pre p. Patasiovú --> Kde je zverejnený zoznam požiadaviek ? pre p. Semančíka --> členovia SPPK nemajú žiadny traktor ? realista / 09.03.2018

1/ Pri vymeraní podielov, podielových spoluvlastníkov, žiadame zrušenie súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov tzn. „ upraviť výnimku z § 139 ods.2 Občianskeho zákonníka a to tak, aby povinnosť súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov pri vymeraní podielov podielových spoluvlastníkov bola pre účely zákona 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov z r u š e n á. Poznamenávame, že sú vlastníci, ktorí desaťročie majú problémy dostať sa k svojim pozemkom. 2/ Ponechať súčasné užívacie pomery náhradných pozemkov, ktoré boli vytýčené za pôvodné pozemky do schválenia pozemkových úprav. V uvedenom zákone § 12 vyvoláva obrovskú neistotu u zodpovedne hospodáriacich aktívnych farmárov. Navrhujeme uplatňovať systém fungujúci v rokoch 1992-2007, kedy celú evidenciu náhradných pozemkov garantoval štát. Pozn.na webe aks 8.3.2018 sa zverejnil, celý obsah listu ministerke s dvoma konkrétnymi požiadavkami. HP. aksds@aksds.sk / 09.03.2018

Re aksds Ďakujem za odpoveď ---> v stredu bol na programe pre zmenu katastrálny zákon.... realista / 09.03.2018

Tí, ktorí protestovali, majú v užívaní náhradné pozemky na ktoré už nemali nárok. Teda si to majú riešiť výzvou na uzavretie podnájomnej zmluvy znova na tých istých pozemkoch. So zrušením tej stupídnej podmienky súhlasu nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov plne súhlasím. Tam kde je pôda veľmi rozdrobená, môže takto na pár árov človek zháňať podpisy stoviek spoluvlastníkov. A to všetko pre špekulantov na ministerstve, ktorí namiesto pozemkových úprav a komasácií podporujú nákupy kamiónov a stavby hotelov v mestách. Rôzne stupídne mimovládky dostávajú desiatky miliónov a tu nedokážu komasáciu urobiť ani takým tempom aby to zvládli ako za Márie Terézie. G.S. / 10.03.2018

Chyba bola, keď sa prijímala novela 330/1991 Z.z. , ktorá zakomponovala §42 i Rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o začatí konkurzného konania57) na majetok poľnohospodárskeho podniku, na ktorý sa vzťahoval zákonný nájom podľa osobitného predpisu,13) alebo schválením vykonania projektu pozemkových úprav, alebo ak došlo k zániku vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, alebo ak došlo k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, alebo bola opakovane uložená pokuta podľa osobitných predpisov.57aa)....... Komu to vadilo, že otec prepísal pozemky na deti, alebo to deti zdedili. Otázka prečo sa AKS teraz k tomu vyjadruje, napísalo pripomienky keď sa otvoril legislatívny proces k novele 330/1999 Z.z. kde sa vytvoril §42 v? Hovorí sa že okrem kritiky treba navrhnúť aj riešenie - píše sa že náhradné pozemky sa museli riešiť, preto lebo niketorí hospodárili nelegálne - ak to nelegálne bolo len to, že otec to v priamom rade daroval detom, alebo že zomrel - rodina to prededila je podľa mňa najmenší problém. Ak by sa najprv spravil poriadok v tom čo kto má zazmluvnené a bolo by to odkontrolovateľné tak by sa vyčistili nájomné vzťahy a vedelo by sa ktorý vlastník podpísal nájomnú zmluvu na jeden pozemok s viacerými takisto by sa zistilo, že zvlášť veľké podniky hospodária na parcelách bez nájomných zmlúv. takže prvý návrh upratať vo všetkých nájomných vzťahoch a ich evidenciu - rok by nato stačil - prečo ak my poľnohospodári musíme všetko splniť v určitom čase prečo by to nemohli aj inštitúcie ktorých sa to týka, druhé riešenie je často opisovaná komasácia je síce časovo najzdĺhavejšia ale niekedy treba začať. a k tým podnájomným zmluvám bude veľmi zaujímavé ak budú len na určitý čas pokým ten kto podnájomný pozemok vydal na čas dajme tomu 5 rokov to ešte len budú peripetie ld / 11.03.2018

celkove k celému "cirkusu" - podľa mňa je tolen dôkaz pohľadu nie vlády, ale vysokých štátnych úradníkov (lebo tí sú tu na to, aby pripravovali riešenie problémov) na riešenie stavu, ktorý spôsobil š t á t - v zmysle hesla občania sú tu pre štát a nie štát pre občanov - pre štátnych úradníkov platí rovnaké. A môj návrh "správneho riešenia" - namiesto "fúrika papierov" pre pozemkový úrad - j e d n a ž i a d o s ť o vykonanie malých pozemkových úprav na jednom jednolistovom tlačive - ostatné v zmysle zákonov mal riešiť pozemkový úrad včítane aktualizácie v katastroch nehnuteľností a mohlo sa to už urobiť dávno... realista / 11.03.2018

Realista - projekt jednoduchých pozemkových úprav na také 2 ha by priamo teba teraz stál aj 10-12000 €. Takto to dopracovali. Je to len pre zbohatlíkov a veľkých investorov G.S. / 12.03.2018

pre G.S. - a preto to už dávno mal riešiť a financovať štát cez malé pozemkové úpravy za peniaze z eurofondov a štátneho rozpočtu... teraz toto riešenie, proti čomu sa aj protestuje, v podstate musí zaplatiť agropodnikateľ a aj tak ostane v právnej neistote či niekto niečo nové nevymyslí.... realista / 12.03.2018

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 207,25
CBoT Chicago 172,06
KBB Bratislava 186,75
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 177,00
CBoT Chicago 133,4
KBB Bratislava 152,67
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 367,75

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ