VÚB
VÚB

Roľnícka samospráva sa dištancuje od agrošpekulantov

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv sa dištancuje od agrošpekulantov, ktorých agropodnikateľská činnosť v poľnohospodárstve sa spája s neoprávneným čerpaním podpôr. Uviedla to v stanovisku rady hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Roľnícka samospráva sa dištancuje od agrošpekulantov

 "Nesúhlasíme s takýmto špekulatívnym podnikaním na pôde, odmietame a ostro sa ohradzujeme, aby sa do jedného vreca s podvodníkmi dostali aj všetci poctiví a slušní poľnohospodári v tejto krajine," podčiarkla.

Pripomenula, že v súvislosti s medializovanou kauzou so zneužívaním prideľovaných podpôr podnikateľmi talianskeho pôvodu, ktorí pôsobia na východnom Slovensku, vzniklo množstvo otázok a dezinformácií k systému schvaľovania prostriedkov pre podnikateľov hospodáriacich na pôde. Táto problematika je pomerne zložitá a občania neznalí systémov v rámci EÚ môžu ľahko skĺznuť do záverov, že poľnohospodári zneužívajú tento systém podpory, ktorý je určený na elimináciu nákladov do poľnohospodárskej prvovýroby.

Pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) sa ustanovujú na základe euronariadenia číslo 1307 z roku 2013. Priame platby sú poskytované poľnohospodárom ako plošné na stabilizáciu príjmov, nie sú viazané na produkciu a po splnení definovaných podmienok starostlivosti o pôdu je táto forma podpory nárokovateľná, teda "kto pôdu obrába, má nárok na podporu".

Euronariadenie číslo 1305 z roku 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), sa podľa nej zameriava na šesť hlavných oblastí, a to podpora prenosu znalostí a inovácií, zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti, inovačných technológií a udržateľného hospodárenia, podpora organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík, obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, podpora efektívnosti zdrojov a klímy a podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja.

Doplnila, že v rámci Programu rozvoja vidieka sú súčasťou aj projektové podpory, o ktoré sa súťaží predkladaním podnikateľských zámerov na základe výzvy, ktorú zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).

Holéciová upozornila, že za smerovanie, prerozdeľovanie a vyplácanie podpôr pre agrosektor zodpovedá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a túto činnosť vykonáva prostredníctvom ministerstvu podriadenej organizácie PPA. Tá má zároveň povinnosť vykonávať kontrolu vyplácania týchto prostriedkov.

Dodala, že Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv dlhodobo presadzuje názor, že súčasný systém platieb na plochu je nastavený nemotivujúco, pretože nie je naviazaný na produkciu poľnohospodárskych komodít v rámci rastlinnej a živočíšnej výroby. Nepodporuje poľnohospodárov, ktorí tvoria základné suroviny pre obživu obyvateľstva a zamestnávajú ľudí na slovenskom vidieku. Tento systém môže priťahovať rôzne skupiny podnikateľov, ktorí nemajú potrebné vedomosti v oblasti poľnohospodárstva a ich cieľom nie je svedomite vyrábať. Ide o vyložene špekulatívne podnikanie na pôde.

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

Určite je viac podnikavých vysávačov systému. Je zaujímavé že sa ohradzujete len práve talianskou skupinou na ktorú upozornili médiá.Stačí sa pozrieť na tapetárov s tabuľkami projektových podpôr z eurofondov ktorých je určite viac. Podobné čosi je aj úplatkárstvo na PPÁ práve týmito skupinami. jm / 13.03.2018

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 207,25
CBoT Chicago 172,06
KBB Bratislava 186,75
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 177,00
CBoT Chicago 133,4
KBB Bratislava 152,67
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 367,75

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ