Ematech
Ematech

SPPK: Materiál o stave agrosektora je zavádzajúci

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa ohradzuje voči materiálu splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) Antona Marcinčina o stave agropotravinárstva na Slovensku. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na jeho materiál zverejnený 13. apríla.

SPPK: Materiál o stave agrosektora je zavádzajúci

Podľa SPPK sú v materiáli viaceré nezrovnalosti, ktoré v konečnom dôsledku skresľujú pohľad na stav "chlebového" odvetvia na Slovensku. 

Holéciová pripomenula, že podľa Marcinčina NRO najviac trpia súčasným modelom poľnohospodárstva, v ktorom 5 % veľkých korporatívnych fariem získava takmer tri štvrtiny priamych platieb, čo je asi 300 miliónov eur ročne, ale zamestnáva len štvrtinu zamestnancov v poľnohospodárstve. Na Slovensku farmy s výmerou viac ako 100 hektárov (ha) zamestnávajú len dvoch ľudí na ha, kým farmy s výmerou nižšou ako 10 ha zamestnávajú viac ako 10 ľudí na hektár. Priemer v celej EÚ je 1,3 pracovníka na hektár pre farmy väčšie než 100 ha a pre malé farmy je to viac než 14 pracovníkov. 

"Tieto čísla sa nezakladajú na pravde. Farmy s výmerou od 1 ha do 10 ha na Slovensku obhospodarujú asi 45.000 ha pôdy. Ak by zamestnávali 10 pracovníkov na hektár, tak by spolu zamestnávali 450.000 ľudí. Pritom podľa Eurostatu v agropotravinárskom sektore na Slovensku ešte v roku 1995 pracovalo 203.000 zamestnancov, v roku 2014 sa ich počet znížil na asi 53.000 ľudí. K dispozícii je aj údaj z tzv. zelenej správy, ktorú každoročne vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podľa nej v roku 2016 pracovalo v poľnohospodárstve 50.100 ľudí a v potravinárskej výrobe 54.400 ľudí," zdôraznila. 

"Rovnako nesúhlasíme ani s tvrdením splnomocnenca vlády, že korporatívne farmy nie sú konkurencieschopné v živočíšnej výrobe ani v ovocí a zelenine v porovnaní s malými farmami. Najväčšími chovateľmi zvierat sú predsa veľké farmy. Podniky s výmerou nad 500 ha produkujú na Slovensku 95 % mlieka. Malý farmár nevie dosiahnuť takú produktivitu v chove zvierat ako veľký podnik. Pravda síce je, že práve živočíšna a špeciálna rastlinná výroba patria medzi tzv. citlivé oblasti pre stav, v akom sa pre nedostatok finančných zdrojov a nízku konkurencieschopnosť nachádzajú. Porovnávať dosiahnutú výšku konkurencieschopnosti na základe veľkosti podniku však neobstojí," podčiarkla hovorkyňa SPPK.

Splnomocnenec vlády sa podľa Holéciovej v materiáli dotkol aj nájomného za poľnohospodársku pôdu vo výške 47 eur/ha, čo je podľa materiálu výrazne menej ako v najchudobnejších štátoch EÚ, teda v Rumunsku (91 eur/ha) a Bulharsku (178 eur/ha). 

"Podľa SPPK však nemôžeme porovnávať výšku nájmu za poľnohospodársku pôdu v dvoch alebo viacerých krajinách bez toho, aby sme zároveň neporovnali aj samotné podnikateľské prostredie, v ktorom poľnohospodári platia nájom za pôdu a vyrábajú na nej potraviny. Musíme brať do úvahy odvodové povinnosti poľnohospodárov toho-ktorého štátu, výšku štátnej pomoci, ktorú poberajú, alebo to, či poľnohospodár platí daň z pôdy. Až následne môžeme porovnávať, z ktorej členskej krajiny EÚ je pre poľnohospodára priaznivejšie nastavené podnikateľské prostredie, obraz ktorého dotvára aj spomínaný nájom za pôdu. Túto výšku musíme vidieť v kontexte všetkých nízkych podpôr a vysokých poplatkov, ktoré poľnohospodár na Slovensku počas roka dostáva a platí. Ak by mal poľnohospodár platiť viac aj za nájom pôdy, v konečnom dôsledku to zníži jeho konkurencieschopnosť, prinesie zdraženie potravín a zníženie podielu zastúpenia domácich výrobkov na pultoch predajní," vysvetlila.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je podľa Holéciovej pripravená diskutovať s Marcinčinom o stave agropotravinárstva na Slovensku.

"Rovnako je ochotná poskytnúť mu relevantné údaje o vývoji odvetvia aj s návrhmi SPPK na riešenie súčasného nevyhovujúceho stavu," dodala Holéciová.

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

Som rad, ze komora správne zareagovala na takéto dezinformacie! Propagovať male farmy môžu len takí "odborníci"ktorí tomu nerozumejú! Všade vo svete sa malí spájajú ,pretože inak neprežijú.Male farmy všade vo svete zanikajú u nas ich vsak chceme budovať ,ba dokonca dávať za príklad! Fero / 19.04.2018

Nájom: V rámci celej EÚ extrémom sú Dánsko s viac ako 6OO €/ha a Holandsko s necelými 1 000 €/ha. Nižšie nájomné ako na Slovensku je len v štátoch akými sú Litva, Lotyšsko a Estónsko. Eurostat / 19.04.2018

Navrhované riešenia 1. Podporiť rodinné farmy. Rodinné farmy majú komparatívne výhody v aktivitách, ktoré sú náročné na prácu ako je produkcia ovocia a zeleniny alebo živočíšna výroba. 2. Urýchliť pozemkové úpravy, zmeniť zákon o pôde a vytvoriť systém transparentného prideľovania pôdy zo Slovenského pozemkového fondu. 3. Presunúť zdroje z priamych platieb naspäť do Programu rozvoja vidieka a obmedziť priame platby pre obrovské farmy. 4. Podporiť z Programu rozvoja vidieka väčšie množstvo menších investičných projektov fariem. 5. Podporiť spracovanie lokálnych poľnohospodárskych výrobkov. 6. Podporiť spoluprácu farmárov v spracovaní výrobkov a v spoločnom odbyte výrobkov. Tieto programy orientovať hlavne na dynamické rodinné farmy. 7. Zvýhodniť v Programe rozvoja vidieka investície tvoriace pracovné miesta hlavne v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska. 8. Zjednodušiť, odbyrokratizovať a sprehľadniť systém podávania, implementovania a vyhodnocovania projektov. 9. Prispôsobiť normy výrobkov a predaja malým podnikom bez zníženia bezpečnosti potravín. 10. Podporiť lokálne obstarávanie potravín školskými, nemocničnými zariadeniami, štátnou a verejnou správou. Závery z materiálu splnomocnenca vlády, p. Marcinčina / 19.04.2018

Re: Eurostat vy ste z marsu alebo odkial vsak len trzby z predaja sa pohybujú 600 -1000 Eur /ha , ako mozme platit take najomné u nas . Treba si overit aj fakty za akých okolnosti sa vyplaca take najomne a nie trepat nezmysli realista / 19.04.2018

Milý realista, prečítaj si článok: https://www.polnoinfo.sk/clanok/4294/matousek-chybajuce-systemy-nas-oberaju-o-stovky-eur Tam je odpoveď... XZY / 19.04.2018

Re: Eurostat - vycucať si čísla z vášho prsta a zvoliť si prezývku Eurostat je trápne a zavádzajúce... už len ten trápny moment že vo väčšine iných ako postkomunistických krajinách hospodária na vlastnej pôde a teda nájom neplatia - čiže píšete bludy... plus položku nájom Eurostat vôbec nesleduje, len nájomné a to zahŕňa nájomné nie resp. nielen za pôdu ale ide tam aj prenájom strojov. takže celkovo trápny príspevok. Veľmi podobne trápny ako správa pána MArcinčina farmar / 19.04.2018

Konečne niekto povedal tým družstevníckym oligarchom pravdu do očí. Sú škodliví. Sú nadbytoční a malým nedajú dýchať. Upravili si podľa seba zákony, rozobrali pôdu SPF. A každoročne žobrú a plačú keď je sucho keď je mráz. Celý svet pochopil, že priemyselne megafarmy sú zlé, nerobia potraviny ale chemické blato spôsobujúce civilizačné choroby. Strácame včely, vtáctvo, zhoršuje sa pôda. Budúcnosť patrí malým zdravým ekovýrobcom online napojených na obchody. Lebo ako hovorieval Hipokrates: "Nech jedlo, ktoré ješ, liekom tvojím sa stane." KONIEC STALINSKÝM DRUŽSTVÁM A ICH OLIGARCHOM!!! Komentator / 19.04.2018

Milujem naivnych ludi aj hlupost je dar boži Realista / 19.04.2018

Priatelia, SPPK veľmi správne uviedla, že nie je možné porovnávať výšku nájmu za poľnohospodársku pôdu v jednotlivých krajinách EÚ bez toho, aby sme zároveň neporovnávali aj podnikateľské prostredie, v ktorom poľnohospodári vykonávajú svoju činnosť. Výšky nájmov v uvedených krajinách som uviedol skôr pre ilustráciu a prípadnú diskusiu na tomto fóre. K poznámke "farmara", že Eurostat nesleduje výšku nájmu v členských krajinách EÚ uvediem iba toľko, že okrem samotných štátov sleduje výšku nájmu aj v jednotlivých regiónoch. Za Slovensko napr. uvádza nájom v Bratislavskom kraji, Západnom, Strednom a Východnom Slovensku. Eurostat / 19.04.2018

Vidno , že komentátor nie je poľnohospodár. Netrápi ho ani sucho ani mráz. Pravdepodobne to bude zberateľ podpôr na ničnerobenie...a plnič želania EÚ-15 ! agrisato / 19.04.2018

Agristato Marian mate pravdu Komentátor aj napriek tomuto nádhernému počasiu má horúčku a nevie o čom hovorí. poľnohospodár / 19.04.2018

podľa údajov "Závery z materiálu splnomocnenca vlády, p. Marcinčina / 19.04.2018" dávam do pozornosti aj iný materiál (tzn. pravdepodobne rovnaký bluf) ako stvoril kolektív ministerstva pod vlajkou p. Jahnátka Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020 na rozdiel od materiálu p. Marčišina nie je utajený ...... Zaujímavé v čom sa zhodujú a či sa p. Maričišin namáhal spolupracovať pri spracovaní podkladov pre tieto nápady aspoň so štátnymi inštitúciami - doporučujem aspoň Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, SPU Nitra nehovoriac o novovytvorenom Inštitúte pôdohospodárskej politiky (IPP) ako analytickom útvare ministerstva.... realista / 19.04.2018

Komentátor sa teší z toho, že vláda v podobe Marcinčinnových bodov pochopila, že musíme zmeniť politiku. Je koniec stalinských prežitkov. Bojíte sa zmeny ako čert svätenej vody, banda jedna kolchoznícka komunistická. Už nebudete biť bezbranných: LINK: 1099182/co-vsetko-farmar-oravec-nechapal-az-kym-ho-na-poli-nezbili/ Už nebudete vytláčať slabších posielanim kontrol a buzeracie, už si nebudete meniť zákony v prospech seba, už nebudete brať miliónové projekty za provízie, už nebudete drancovat slovenskú pôdu a potom ju aj s celým podnikom predávať zahraničným: Ako vraví jedno porekadlo: "na každú sviňu sa voda varí"... Hotovo! Je Koniec komunistickej oligarchie v poľnohospodárstve! Komentator / 19.04.2018

Realistovi: mal by si milovať aj iných okrem seba. Komentator / 19.04.2018

Komentátor používa presnú terminológiu a ako bratia Ctirad Mašín a Josef Mašín, ktorí utekali na západ z ČSR a po sebe zanechali len smútok a plač. Vaše meno / 20.04.2018

V tom, že zákony prijaté v poslednom období veľmi tvrdo nahrávajú oligarchii, ktorá sa vehementne vrhla na slovenskú pôdu, má Komentátor jednoznačne pravdu. Čo na tom, že sú protiústavné, nepriamo novelizujú Občiansky aj Obchodný zákonník, čo je neprípustné. Za to sa predsa v štáte so silnými mafiánskymi prvkami vládnutia nestrieľa. Marek / 22.04.2018

komentátorovi --> článok som žiaľ nečítal- je zablokovaný, z p. Marcinčinových bodov nevyplýva že by vláda niečo pochopila - to by bol na svete materiál na rokovanie vlády a následne uznesenie vlády, to len p. Marcinčin napísal nejakú správu aby odôvodnil, ako každý byrokrat nenahraditeľnosť svojho úradu, zajtra možno napíše p. Marcinčin niečo o opotrebovaní koľajníc medzi Poltárom a Lučencom - to sú tiež menej rozvinuté regióny.... koniec komunistickej oligarchie nastal dávno - keď predali firmy finančným skupinám nielen zahraničným ale i domácim, lebo vo firmách nebolo pokračovateľov... realista / 22.04.2018

komentator a marek maju pravdu realista asi žije na slovensku ale sedlačine saurčite nerozumie lebo keby tak by vyrabal zisk a čušal by ako voš pod chrastov atešil by sa ako mu je dobre stary gazda / 23.04.2018

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 211,50
CBoT Chicago 180,8
KBB Bratislava 186,25
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 190,00
CBoT Chicago 125,89
KBB Bratislava 164,67
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 383,75

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ