VÚB
VÚB

Raši: Agrorezort dosahuje v rozvoji vidieka dobré výsledky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR dosahuje v oblasti rozvoja vidieka dobré výsledky. Konštatoval to vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) po kontrole priebežných výsledkov a implementácie operačných programov v rezorte podpredsedníčky vlády a šéfky MPRV SR Gabriely Matečnej (SNS).

Raši: Agrorezort dosahuje v rozvoji vidieka dobré výsledky

Ako vo štvrtok ďalej informoval odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), po kontrolách na rezortoch hospodárstva, dopravy a životného prostredia navštívil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Richard Raši aj ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré má v gescii implementáciu operačných programov Rybné hospodárstvo, Integrovaný regionálny operačný program (IROP), dva programy INTERREG v spolupráci s Českou republikou a Rakúskom a Program rozvoja vidieka (PRV).

"Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR riadi až päť operačných programov, ide o veľkú zodpovednosť s veľkým balíkom finančných prostriedkov, ktorého čerpanie treba monitorovať," uviedol Raši a dodal, že všetky opatrenia z akčného plánu na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov, ktoré sa ho týkajú, má aplikované.

Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo spolu 104 výziev v hodnote 3.041.884.254 eur, čo predstavuje 87 % z celkovej alokácie.

"Osobne ma potešili výsledky programu rozvoja vidieka, kde je vysoká úroveň kontrahovania až 57,5 % a čerpanie dosahuje 33,5 %. Ďalším úspechom je, že záväzok na roky 2014 a 2015 je v tomto programe už vyčerpaný," dodal Raši.

Pravidlo "n+3" s veľkou pravdepodobnosťou splnia programy cezhraničnej spolupráce INTERREG s Českom a s Rakúskom. Oba programy však musia dosiahnuť plnenie míľnikov na 65 %.

"Agrorezort počas aktuálneho vedenia spustil čerpanie Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý dovtedy nefungoval ideálne a je pritom veľmi dôležitý pre obyvateľov celého Slovenska. Napredujeme aj v ďalších programoch. Naším cieľom je, aby občania Slovenska pocítili pozitívne dopady prostriedkov z Európskej únie čo najskôr. Avšak v mnohých prípadoch je realizácia priamo závislá od kvality prípravy jednotlivých samospráv, kde vidíme určité rezervy," doplnila Matečná.

Obaja podpredsedovia vlády sa zhodli, že pre najefektívnejšie čerpanie, najmä zo strany miest a obcí, je kľúčové ďalšie znižovanie administratívnej záťaže v procese implementácie. Obce a mestá sú totiž kľúčovými partnermi v procese implementácie eurofondov a zo strany štátnych orgánov je preto nevyhnutné vytvoriť čo najjednoduchšie prostredie na prístup obcí a miest k týmto finančným prostriedkom. Preto vzniknú expertné pracovné skupiny zložené zo zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy, ktorých cieľom bude zavádzanie nových opatrení na zjednodušenie implementácie eurofondov a uľahčenie prístupu k eurofondom.

V rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 až 2020 má agrorezort aktuálne otvorené výzvy za 12,26 milióna eur. Záujemcovia, či už etablovaní prevádzkovatelia, alebo tí, ktorí majú záujem o chov rýb, môžu získať prostriedky na výstavbu, obnovu či modernizáciu rybochovných zariadení, zlepšenie životných podmienok v chove rýb, alebo zvýšenie kvality produktov z rýb. Operačný program sa stretáva s nízkym záujmom prijímateľov, aj napriek tomu, že čerpanie je zjednodušené na možné maximum.

"Potenciálni prijímatelia si musia uvedomiť, že teraz majú jedinečnú príležitosť zmodernizovať svoje rybníky, alebo zriadiť nové s prispením európskych peňazí, ktoré sa už v budúcnosti nebudú opakovať," dodal Raši.

Zdieľaj článok na Facebook
↑ Na začiatok

Odber nových článkov na email

Ak máte záujem prihlásiť sa k odberu článkov z portálu poľnoinfo.sk, stačí nižšie vložiť svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo "Mám záujem o odber noviniek". Následne vám bude poslaný autorizačný email.

Zasielanie noviniek z poľnohospodárstva je možné kedykoľvek zrušiť a služba je a vždy bude bezplatná.

Pán Raši hodnotí použitie finančných prostriedkov z PRV z pohľadu čerpania, nie z pohľadu ich využitia a účinku (hlavne národohospodárskeho). Cesta do pekla. Jozef Artim / 09.11.2018

Celé hodnotenie agrorezortu je o peniazoch a ich čerpaní. Stav je hodnotený,ako dobrý. Štruktúra výroby vrastlinnej výrobe a stav vživočíšnej výrobe robia predpoklady na ďalšie zhoršovanie v polnohospodárskej výrobe a dalšiu devastáciu pôdy. Keby v tom mohli rozhodovať odborníci a čestní ludia,stav by sa zlepšoval a hlavne by sa myslelo na budúcnosť. Anton Spišák / 18.11.2018

↑ Na začiatok

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 199,75
CBoT Chicago 164,11
KBB Bratislava 179,83
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 174,75
CBoT Chicago 126,57
KBB Bratislava 153,33
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 373,00

História zaznamenaná fotoobjektívom

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rača začalo od 28.júna 1999 so zberom čiernych, červených a bielych ríbezlí takmer na 34 hektároch rozlohy. Jarné mrazy v období kvitnutia ríbezlí poškodili 80% úrody. Na snímke František Benkovič (vľavo) a Benjamin Čík (vpravo) vykladajú ríbezle z kombajna na vlečku. Foto: TASR - Pavel Neubauer, 29.júna 1999 Autor: dobový text a foto TASR

Aktuálna predpoveď počasia

iMeteo.sk

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ