VÚB
VÚB

Aktuálny pohľad na agrosektor

Rozhovor: Peter Baco o transformácii družstiev

Transformáciu poľnohospodárskych družstiev naštartoval zákon č. 42/1992. V čase jeho schvaľovania vo Federálnom zhromaždení ešte spoločnej republiky Slovákov a Čechov bol Peter Baco predsedom Poľnohospodárskeho družstva Nemšová. Počas jeho aplikácie v praxi pôsobil ako minister poľnohospodárstva a výživy. Napokon bol druhýkrát ministrom aj vtedy, keď sa pripravoval, schválil, ba aj pretavoval do praxe zákon o povinnom vydaní družstevných podielnických listov. Bol jednoducho pri tom.

Tieňový minister SMER-SD odpovedá na otázky poľnoinfo.sk

Stanislav Becík má 59 rokov a je súčasťou tieňovej vlády strany SMER – Sociálna demokracia. Stanislav Becík ukončil v roku 1981 Agronomickú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, v roku 2004 na spomínanej univerzite obhájil titul PhD. a v roku 2007 bol habilitovaný za docenta. V Združení agropodnikateľov, družstvo, pracuje od začiatku svoje profesionálnej kariéry v rôznych funkciách a od roku 1988 je predsedom podniku. Jedinou prestávkou v jeho pôsobení v prvovýrobe bolo menovanie za ministra. Stanislav Becík bol na čele rezortu od augusta 2008 do septembra 2009.

Zástupca SNS odpovedá na otázky poľnoinfo.sk

Miroslav Jureňa má 57 rokov a do Národnej rady SR kandiduje za Slovenskú národnú stranu. Miroslav Jureňa je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a od ukončenia vysokej školy pracuje v poľnohospodárstve. Ministrom pôdohospodárstva bol od júla 2006 do novembra 2007.

Zástupca SaS odpovedá na otázky poľnoinfo.sk

Ivan Holko kandiduje do Národnej rady za stranu Sloboda a solidarita. Má 39 rokov a v roku 1998 absolvoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva. Od tohto roku pracoval aj v Štátnom veterinárnom ústave v Dolnom Kubíne, od roku 2002 na Ministerstve zemědělství v Českej republike o štyri roky neskôr Štátnom veterinárnom ústave v Prahe. V súčasnosti je odborný asistent na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne a aj podniká v oblasti poľnohospodárskeho poradenstva.

Zástupca ĽS - HZDS odpovedá na otázky poľnoinfo.sk

Ďalšou osobnosťou odpovedajúcou na otázky portálu poľnoinfo.sk je Peter Baco, ktorý kandiduje do Národnej rady za Ľudovú stranu - Hnutie za demokratické Slovensko. Peter Baco má 66 rokov a vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Doktorandské štúdium absolvoval v roku 2007. V rokoch 1972 – 1985 a 1990 – 1992 bol predsedom JRD Nemšová. Na začiatku deväťdesiatych rokov odchádzal z predsedníckej stoličky do ministerského kresla. Tu pôsobil do roku 1998. Od roku 2004 do roku 2009 bol poslancom Európskeho parlamentu.

Zástupca SDKÚ-DS odpovedá na otázky poľnoinfo.sk

Už sme avizovali, že vám prinesieme odpovede na päť otázok od zástupcov politických strán s reálnou šancou dostať sa do parlamentu. Ako prvého sme vybrali Jána Goliana zo Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany. Ján Golian má 61 rokov, vyštudoval Fakultu telovýchovy a športy v Bratislave a do pôdohospodárstva nastúpil v roku 1992, keď sa stal spoločníkom a konateľom v spoločnosti podnikajúcej v drevopriemysle. Od roku 2002 bol jedno volebné obdobie štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva. Od roku 2009 je poslanec Národnej rady a člen výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie.

Prezident Agrárnej komory ČR: Nová SPP neprejde

Včera skončil 77. ročník veľtrhu Zelený týždeň v Berlíne. Zástupca portálu poľnoinfo.sk sa v českej expozícii stretol s Janom Velebom, prezidentom Agrárnej komory Českej republiky. Zaujímala nás najmä otázka spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá vyústila do jednotného postupu nových členských štátov pri presadzovaní svojich požiadaviek.

AX 2011: Róbert Fico hovorí v rozhovore pre poľnoinfo.sk o agrosektore

S bývalým predsedom vlády Róbertom Ficom sme sa stretli na výstave Agrokomplex a zaujímalo nás, aký má názor na predložený návrh štátneho rozpočtu, či má SMER – SD záujem v prípade zostavovania vlády o rezort pôdohospodárstva, alebo ako sa mu komunikuje so súčasným tieňovým ministrom pôdohospodárstva za stranu SMER – SD Stanislavom Becíkom.

Rozhovor: Záujem o kvalitnú pšenicu začína narastať

V týchto dňoch, keď kvalita produkcie a priebeh žatvy miernym spôsobom ovplyvňuje aj ceny rastlinných komodít, sme sa znova spojili so Štefanom Adamom, riaditeľom Odboru poľnohospodárstva a služieb na Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, aby sme hovorili o postupe žatevných prác, kvalite produkcie, ale i situácii v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Poznáme bilanciu doterajších žatevných výsledkov

Vo štvrtok, keď výdatné zrážky prerušili žatvu pravdepodobne na celom území Slovenska, sme sa stretli so Štefanom Adamom, riaditeľom Odboru poľnohospodárstva a služieb na Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, aby sme zhodnotili súčasný priebeh zberu repky a hustosiatych obilnín.

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 158,25
CBoT Chicago 133,19
KBB Bratislava 138,42
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 154,00
CBoT Chicago 115,91
KBB Bratislava 133,33
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 375,75

Aktuálna predpoveď počasia

img

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ