VÚB
VÚB

Aktuálny pohľad na agrosektor

EK chce väčšiu samostatnosť nášho agrosektora

Kritika neefektívneho využívania európskych zdrojov v slovenskom poľnohospodárstve zaznela z úst diskutérov na podujatí k budúcnosti európskych politík pre rozvoj vidieka. Pohľady na riešenie nepriaznivého stavu v chlebovom odvetví sa v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky líšia.

Plochy jačmeňa klesajú, sladovníci jačmeň dovážajú

Slovenské sladovne pre pokrytie svojej ročnej výrobnej kapacity potrebujú, aby osiate plochy jačmeňa presiahli 150.000 hektárov. Podľa Daniely Rudej z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bolo k 20. máju tohto roka osiatych 121.000 hektárov plôch jačmeňa, z toho necelých 88.000 hektárov boli plochy jarného jačmeňa a vyše 33.000 hektárov jačmeňa ozimného.

Investície do spracovania mlieka neľutujú

Zvyšovanie pridanej hodnoty v poľnohospodárstve napríklad cez spracovanie komodít je častým argumentom pri poklese cien mlieka, alebo mäsa. V diskusii "Získavajú si slovenské mliečne výrobky srdcia spotrebiteľa" sa stretli podporovatelia tohto prístupu. Hovorili o skúsenostiach, ktoré im finalizácia mlieka priniesla.

Glyfosát dostal zelenú do roku 2022

Dnešné vydanie denníka PRAVDA informuje, že zástupcovia členských krajín Európskej únie predĺžili licenciu používania prípravkov na báze glyfosátu do roku 2022. Za predĺženie používania hlasovalo 18 štátov vrátane Slovenska, deväť bolo proti a Portugalsko sa zdržalo.

Miestne akčné skupiny majú podporiť zamestnanosť

V najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska pribudnú v nasledujúcom období vďaka podpore miestnych akčných skupín (MAS) nové pracovné miesta. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhodnotilo výzvu na udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny. Z celkového počtu 121 žiadostí splnilo podmienky poskytnutia príspevku 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré si rozdelia 138 miliónov eur.

Požiadavky na veterinárne prípravky sa upravia

Návrh nového zákona upraví požiadavky na zaobchádzanie s veterinárnymi prípravkami a veterinárnymi technickými pomôckami, podmienky schválenia, respektíve oznámenia ich uvádzania na trh a požiadavky na ich výrobu a klinické hodnotenie. Návrh definitívne schválil parlament.

Dostali prísľub prostriedkov na zelenú naftu

Na daňovo zvýhodnenú zelenú naftu by mali ísť budúci rok do agrosektora z mimorozpočtových zdrojov desiatky miliónov eur. Oznámila to na brífingu šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS) s predstaviteľmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, ktorí sa spolu s ňou zúčastnili rokovania s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS).

Ceny komodít na svetových burzách

Pšenica €/tona Trend
MATIF Paríž 156,00
CBoT Chicago 122,66
KBB Bratislava 136,42
Kukurica €/tona Trend
MATIF Paríž 154,00
CBoT Chicago 114
KBB Bratislava 131,83
Repka €/tona Trend
MATIF Paríž 364,75

Aktuálna predpoveď počasia

img

Predpoveď počasia cez model ALADIN na SHMÚ